A+ A A-

Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018

„Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie”, zapraszamy szkoły z terenu województwa mazowieckiego do udziału w III edycji konkursu.

Organizatorem konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” jest Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (MFO PTTK) wspólnie z Województwem Mazowieckim. Konkurs jest organizowany na terenie województwa mazowieckiego, obejmuje rok szkolny 2017/2018. Prowadzony jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

Cele i zadania Konkursu:
1) popularyzowanie uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej w kategorii wiekowej uczniów szkół podstawowych, gimnazjów/klas gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i specjalnych, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne;
2) propagowanie poznawania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa mazowieckiego;
3) wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej, poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży;
4) inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej;
5) inspirowanie do czynnego podróżowania po województwie mazowieckim.

W Konkursie mogą uczestniczyć szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły specjalne z terenu województwa mazowieckiego. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, ankiety stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu oraz dokumentacji obrazującej działania i osiągnięcia szkoły w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. w turystyce i krajoznawstwie (np. zdjęcia kronik, zdjęcia z rajdów, konkursów, skany dyplomów – zapisanej na informatycznych nośnikach danych) na adres MFO PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 do dnia 15 października 2018 r. O dacie wpływu zgłoszenia, ankiety oraz dokumentacji decyduje data stempla pocztowego.

Uczestniczące w Konkursie szkoły klasyfikowane będą w czterech kategoriach:
- szkół podstawowych,
- gimnazjów,
- szkół ponadgimnazjalnych,
- szkoły specjalne.

Więcej w regulaminie: 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 21 wrzesień 2018 22:58
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy

Zaloguj się lub Utwórz konto