A+ A A-

Uchwały III Zgromadzenia Przedstawicieli Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK

III Zgromadzenie Przedstawicieli Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, obradujące w Kozienicach, w dniach 20-21 maja 2017 roku, przyjęło dwie uchwały i skierowało wnioski na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego.

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK z dnia 20 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia godności Członka Honorowego PTTK Województwa Mazowieckiego

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu MFO PTTK, Zgromadzenie Przedstawicieli Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK postanawia:

§ 1.
Ustanowić godność Członka Honorowego PTTK Województwa Mazowieckiego, nadawaną osobom fizycznym. Godność Członka Honorowego PTTK Województwa Mazowieckiego nadaje Zgromadzenie Przedstawicieli Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, na wniosek Zarządu MFO PTTK lub Zarządów Oddziałów PTTK działających na terenie województwa mazowieckiego, za długoletnią działalność na polu turystyczno-krajoznawczym o zasięgu minimum regionalnym oraz wybitne zasługi na rzecz PTTK.

§ 2.
Zobowiązać Zarząd MFO PTTK do opracowania i zatwierdzenia regulaminu nadawania godności Członka Honorowego PTTK Województwa Mazowieckiego, wzoru legitymacji i wzoru odznaki.

§ 3.
Zobowiązać Zarząd MFO PTTK do prowadzenia rejestru nadanych godności Członka Honorowego PTTK Województwa Mazowieckiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK z dnia 21 maja 2017 roku w sprawie kierunków działania na lata 2017-2021

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu MFO PTTK, Zgromadzenie Przedstawicieli Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK postanawia ustalić główne kierunki działania w okresie kadencji 2017-2021:

§ 1.
1. Kontynuować dotychczasowe działania w zakresie:
- organizacji eliminacji wojewódzkich konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży (Poznajemy Ojcowiznę, OMTTK, Konkurs Krasomówczy, Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie),
- organizacji corocznych Zlotów Turystów Województwa Mazowieckiego,
- szkolenia kadry PTTK,
-promocji „Osady Puszczańskiej PTTK” w Tułowicach.
2. Zobowiązać Zarząd MFO PTTK do występowania o środki publiczne na działalność programową.
3. Złożyć do Zarządu Głównego PTTK wniosek o umorzenie kwoty 50.000 zł, stanowiącej należność za przeniesienie wierzytelności z Zarządu Majątkiem PTTK na MFO PTTK, dotyczącej „Osady Puszczańskiej PTTK” w Tułowicach.
4. Kontynuować działania zmierzające do unowocześnienia obiektów „Osady Puszczańskiej PTTK” w Tułowicach.
5. Rekomendować jednostkom Towarzystwa podejmującym działania dotyczące szlaków (np. inwentaryzacji) aby informowały o tym Oddział, przy którym działa Warszawska Grupa Znakarska (Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie).
6. Rozbudować w nowej kadencji Komisje Turystyki Kwalifikowanej przy MFO PTTK i podjąć się organizacji szkoleń kadry turystyki kwalifikowanej PTTK. Zorganizować i przeprowadzić wybory w istniejących strukturach wojewódzkich (komisje, kolegia itp.).
7. Organizować spotkania opiekunów SKKT celem wymiany doświadczeń, prowadzenia szkoleń mających na celu przygotowywanie młodzieży do startu w konkursach organizowanych przez Towarzystwo.
8. Rozważyć wydanie broszury – wydawnictwa promującego szlaki piesze na Mazowszu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ostatnio zmienianypiątek, 26 maj 2017 20:27
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy

Zaloguj się lub Utwórz konto